SAMS-konsulterna A&K

Våra tjänster

Om ni som arbetsgrupp eller enskilda samtalsledare vill pröva barnsamtalsmodellen, ha inspiration eller veta mer om våra erfarenheter kontakta gärna oss.

Vi erbjuder föreläsningar.

Vi kan utbilda och handleda i hur samtal med barn kan ske vid samarbetssamtal.